Oxygen-Training

Adem efficiënter en wordt fitter en sneller!

Rustmeting en inspanningstest voor sporters

 

Ben je duursporter, met name wielrenner of hardloper?          

Wil je effectiever trainen?

                                              Wil je een balans ontwikkelen tussen inspanning en rust?
Ben je niet tevreden met jouw fitheid?

Speelt overgewicht daarbij een rol?
               Heb je chronische vermoeidheidsklachten?

Ervaar je een overmaat aan stress?
                                              Wil je weer kunnen ontspannen?
                                              Wil je jouw energie weer terug?

 

In al deze gevallen kan ik je coachen, zodat je zelf veranderingen kunt realiseren.
Je krijgt daardoor inzicht in de factoren die van invloed zijn èn je leert weer grip te krijgen op het evenwicht tussen inspannen en ontspannen

 

 

Vormen van ondersteuning

 

·        Rustmeting en inspanningsmeting

·        Persoonlijk trainingsadvies en trainingsschema

·        Ademtherapie en ontspanningstherapie

·        Runningtherapie of fietstherapie

·        Mentale begeleiding

·        Voedingsadvies

·        Begeleiding op maat op weg naar een specifiek sportevenement (marathonloop, beklimming Alpe d’Huez, enzovoort.)

 

 

 

Prijsindicatie

·        Een rustmeting en inspanningstest met uitgebreid verslag en advies gericht op het trainingsdoel. (€ 75,-)

·        Een individuele sessie op maat afhankelijk van vraag. (prijs op aanvraag)

Achtergrondinformatie

 

Energy control

Het kernbegrip bij een gezonde levensstijl is balans. Balans vind je door een combinatie van sport en beweging, evenwicht tussen inspanning en rust, gezonde voedingsgewoonten en effectief omgaan met stress.

Hoe goed je in balans bent, komt tot uiting in lichamelijke kenmerken. Deze fysieke verschijnselen kunnen we meten met de Energy Control Methode (EC-methode), ontwikkeld door Stans van der Poel.
We meten dan de hartslagvariabiliteit (HRV), zowel in rust als tijdens inspanning. Daardoor komen we veel te weten over uw fitheid en gezondheid en daardoor ook over manieren om uw fitheid te verbeteren.

 

HRV

De EC-methode is gebaseerd op de hartslagvariabiliteit (HRV). HRV is de variatie in tijd tussen twee opeenvolgende hartslagen. Bij een gezond lichaam in rust is die tijd lang. Bij inspanning wordt de tijd steeds korter, wat zichtbaar wordt door een lage HRV-score. Rond het omslagpunt die score zelfs nul bedragen. Als ook in rust de HRV laag is, dan is dat een teken dat er iets niet goed is. Hoe zit dit?

Het zenuwstelsel in ons lichaam stuurt veel functies aan. Hartslag, ademhaling, zweten en spijsvertering zijn voorbeelden van zulke functies. Dit gebeurt zonder dat wij ons daarvan bewust zijn. Wij kunnen het dus niet vergeten… Daarom heet dit zenuwstelsel het autonome zenuwstelsel. Het bestaat uit twee delen: de sympaticus en de parasympaticus.

Sympaticus

De sympaticus is het deel van het zenuwstelsel dat we een beetje kunnen vergelijken met het gaspedaal van een auto. Als de sympaticus geactiveerd wordt, gaat de ademhaling sneller, gaat de hartslag omhoog, stagneert de doorbloeding en staat de spijsvertering stil. Er komt adrenaline vrij waardoor we pijn en vermoeidheid - tijdelijk - niet of minder te voelen. Dit wordt ook wel de “fight, fright or flight”-status genoemd. Dit is te beschouwen als een overlevingsstrategie voor mogelijk levensgevaarlijke situaties. Zulke situaties duren in principe kort. Nadat het gevaar geweken is, hoort alles weer terug te keren naar een rustig niveau. Als het lichaam dreiging ervaart door stress, verdriet, trauma’s en zorgen blijkt dat de sympaticus ook te activeren. Het verschil is dan dat dergelijke oorzaken veel langer kunnen voortduren. Dit heeft tot gevolg dat je lichaam te lang in de overlevingsstand blijft staan, zonder dat herstel de kans krijgt.

Parasympaticus

De parasympaticus is het deel van het zenuwstelsel dat we kunnen vergelijken met het rempedaal van een auto. Als de parasympaticus geactiveerd wordt, gaat de ademhaling langzamer en minder diep, daalt de hartslag en komen de doorbloeding en de spijsvertering weer op gang. De parasympaticus speelt daardoor een belangrijke rol bij herstel, bij het hervinden van rust en het aanvullen van energievoorraden.

Disbalans

Bij veel mensen met burn-out, ME of chronische vermoeidheid zien we dat de sympaticus overuren draait en dat de parasympaticus nauwelijks actief is. Het gaspedaal wordt continu ingetrapt en het lichaam krijgt geen gelegenheid zich te herstellen. Dit is een puur lichamelijke reactie op (psychologische) stress, verdriet of trauma’s. Wij zien dat terug in de gemeten HRV bij rust: die is dan te laag of soms zelfs bijna 0. De EC-methode richt zich daarom op het herstellen van de rust, zodat we weer een ‘normale’ HRV-score kunnen aflezen.

Ook mensen zonder ernstige klachten, of die hun lichamelijke reacties inmiddels als normaal zijn gaan beschouwen, kunnen veel baat hebben bij het verbeteren van hun HRV. Elke verbetering in je HRV betekent een beter herstel van je lichaam. Voor sporters is dit een factor die hun prestaties zeer ten goede komt.

Vetverbranding of suikerverbranding

Het verschil tussen sympaticus en parasympaticus is belangrijk door hun invloed op de verbranding in ons lichaam. Het maakt veel verschil of je suikers verbrandt of vetten. Vet is een brandstof waar we heel veel van hebben (zelfs als je niet dik bent) en waar we heel lang mee kunnen doen. De hoeveelheid suikers is beperkt: je bent er snel doorheen als je niet oppast. Als de sympaticus aldoor geactiveerd is, blijf je suikers verbranden en doordat die al snel op zijn, krijg je het gevoel dat je geen energie meer hebt. Je hebt nog wel brandstof, namelijk vet, maar doordat je in de verkeerde status zit, kun je je vetvoorraden niet aanspreken om energie van te krijgen.

Ademhaling

De hartslag (zichtbaar via de HRV-score) is beïnvloedbaar via de ademhaling. Veel mensen ademen in rust veel sneller dan gewenst, waardoor zij de sympaticus activeren. Dit leidt tot een te hoge suikerverbranding, vermoeidheid en tal van hieraan gerelateerde klachten. Via ademtherapie kan het ademhalingspatroon worden verbeterd, zodat herstel en aanvulling van energievoorraden weer mogelijk worden. Je lichaam kan zo weer in balans komen.

Voeding

Het zal je niet verbazen dat ook voeding een zeer belangrijke rol speelt bij een gezonde leefwijze. Naast een goede ademhaling en een trainingsprogramma op maat is de voeding de derde component van de EC-methode.
Ik geef globale adviezen over hoe een gezond voedingspatroon eruit ziet. Indien je meer nodig hebt, verwijs ik door naar een voedingsdeskundige.

 

Omslagpunt

De HRV-score neemt af als de inspanning toeneemt, net zolang tot hij 0 is. Op dat moment is er sprake van volledige suikerverbranding en een verbrandingsproces zonder gebruik van zuurstof, dit wordt daarom ook wel het omslagpunt(AT) genoemd. Via de HRV kunnen wij meten bij welke hartslag dit omslagpunt bij jou ligt. Bij sporten is dit een belangrijke grens voor het bepalen van de trainingszones. In welke zones iemand moet trainen, is verder afhankelijk van je huidige conditie en van je trainingsdoelen.